25.06.2020

Lesy pro budoucnost – klimatické změny a lesnictví

Lesy pro budoucnost – klimatické změny a lesnictví, přednáška a diskuze. Náš les je životním prostorem typických druhů rostlin a živočichů, poskytuje nám čistou pitnou vodu, obnovitelnou surovinu dřevo a je pro nás místem k rekreaci a odpočinku. V posledních letech přivodily extrémní výkyvy počasí jako vichřice v lesích masivní škody. Horká a suchá léta 2018 a 2019 lesní stromy dále zatížily a umožnily masivní rozmnožení kůrovců. Lesy po celém Německu jsou místy, na nichž se klimatické změny projevují s velkou intenzitou. Proto se musí neprodleně vyvíjet vhodné strategie, jak na vývoj reagovat. Ale jak by měly tyto strategie vypadat? Jak může lesnictví reagovat na tolik nejistot? Lesy pro budoucnost – to jsou lesy, které budou pokud možno odolné vůči výkyvům faktorů životního prostředí a které se po narušení samy dokáží rychle zregenerovat. To jsou lesy, které jsou schopné trvale přispívat k ochraně půdy, pitné vody a biodiverzity. A jsou to také lesy, které mohou být esteticky pěkné a rozmanité. Rozmanitě strukturované smíšené porosity, v kombinaci s biotopy, jako jsou např. potoky, mokřady, vlhké louky a odstupňované okraje lesů tvoří základ pro vysokou biodiverzitu typickou pro daná stanoviště. K lesu budoucnosti ale bude také patřit snížení hospodářského využívání a tím větší prostor pro přirozený vývoj lesa. Asi 30 let je přeměna lesa ze stávajících smrkových a borových porostů na strukturované smíšené porosty pevnou součástí hospodaření Saských lesů. Přestože veřejnost vnímá často „ochranu přírody“ a „lesní hospodářství“ jako protipóly, mají tyto oblasti společné cíle a náplň. BUND Drážďany pozval jako referenta Martina Baumanna ze Saských lesů. Co Vás čeká? Přednáška s následnou diskuzí na téma „Lesy pro budoucnosti – klimatické změny a lesnictví“. Kdy? Ve čtvrtek 25. června 2020 v 19 h. Od 18:45 h Vám budeme k dispozici pro technické dotazy. Kde? Online, připojte se na Zoom-Meeting: zoom.us/j/98068034878

zpět na začátek stránky