Hlavní obsah

Bivaky

Blick in den Wald

V Labských pískovcích (na levé straně Labe) poskytuje SACHSENFORST turistům, kteří putují po Lesní stezce, vybraná odpočívadla v době od dubna do října jako bivaky. Na těchto místech je v okruhu 20 m povoleno přenocovat jednu noc po uhrazení povinného příspěvku uplatněním trekového lístku a postavit až 5 dvoumístných stanů v době od 16 do 10 h.

Při využití bivaku je třeba respektovat všeobecné pokyny k přespávání v lese (link), bivakovací kodex, vybavení a podmínky využití.

 1. Uplatni a znehodnoť trekový lístek vždy na začátku svého pobytu a zapiš své jméno, bydliště a další cíl do bivakovací knihy.
 2. Ber ohled na ostatní, sdílej s nimi bivak a jeho vybavení a buď zticha, když ostatní spí.
 3. Dojdi na místo vždy za denního světla, zůstaň v bivaku za setmění a v noci a buď zejména mezi 20 h večer a 7 h ráno potichu, abys nerušil okolní přírodu a zvířata.
 4. Nerozkládej stan, pokud jsou všechna vyhrazená místa obsazena (max. 5 dvoumístných stanů). Rodiny s dětmi a dálkoví poutníci mají přednost.
 5. Zůstávej jen na jednu noc a postav si stan až po 16 h a slož ho nejpozději do 10 h dopoledne.
 6. Udržuj místo a jeho vybavení v čistotě a pořádku. K dispozici máš hrábě, lopatu a kyblík – prosím využij je.
 7. Odnes si vše, co sis přinesl. Třiď své odpady. Přines si dva pytle, abys mohl roztřídit a potom mimo les vyhodit recyklovatelný odpad a zbytkový odpad/bio.
 8. Využívej toalety, které jsou k dispozici. Nezapomeň, že odpady do toalet nepatří, protože omezují jejich funkčnost.
 9. Používej jen svítidla na baterky! Vařiče a lampy s otevřeným plamenem jsou v lese mimo povolená ohniště zakázány.
 10. V lese platí zákaz kouření. Oheň a grilování je povoleno pouze na povolených ohništích.
 11. Psi musí být v blízkosti odpočívadel a bivaků vždy na vodítku.
 12. Při pobytu v lese a v přírodě respektuj pravidla chování ve smyslu „Prožít a zachovat přírodu“. V lese se pracuje! Dbej pokynů a vždy počítej s překážkami a lesnickými pracemi.
 • V okruhu 20 m kolem přístřešku je možné postavit až 5 stanů pro 2 osoby.
 • Bivaky mají vždy ochranný přístřešek pro případ špatného počasí a dřevěné lavičky k odpočinku.
 • Bivaky mají v určité vzdálenosti kompostovací toaletu. Toaletní papír si musí každý přinést sám.
 • V některých bivacích se sbírá dešťová voda z okapu do sběrné nádrže a lze ji využít jako užitkovou vodu. Pitná voda není k dispozici a každý si ji musí přinést sám.
 • V bivaku je bivakovací kniha. Uživatelé bivaku se musí na začátku pobytu do knihy zapsat, aby tak podpořili pátrací a záchranné akce. Podnik Sachsenforst také může díky zápisům vyhodnotit, jak často se místo využívá.
 • Aby mohli uživatelé bivaku udržovat místo v čistotě, jsou tu hrábě, lopata a kyblík. Prosím využij je.
 • Bivaky většinou nemívají ohniště. Pouze bivak Taubenteich je přímo u jezera a má povolené ohniště. Na topení tu je dřevo i vhodné nářadí (sekyra).
 • U bivaků nikdo nesbírá a nelikviduje odpadky. Odpady je třeba vždy odnést!
 • Není tu pitná voda a elektřina. Přines si proto pitnou vodu, svíčky, zapalovač a baterku sám.
 • Myslete na to, že nemusíte mít vždy signál na mobilní telefony. Informujte proto o svém místě pobytu známé a přátele předem.
 • K bivakům je možné pouze dojít pěšky nebo dojet na kole. Příjezd autem není povolen.
 • V bivacích smí stát max. 5 stanů pro dvě osoby.
 • Stany smí v bivacích stát v době od 16 h odpoledne do 10 h dopoledne.
 • Pobyt v bivaku je možný pouze na jednu noc.
 • Uživatel bivaku odpovídá při svém pobytu sám za organizaci, průběh, pořádek a bezpečnost. Využití bivaku je na vlastní nebezpečí!
 • Když budete bivak opouštět, zanechávejte jej v čistotě, aby jej další uživatelé našli v pořádku.
 • Uživatel bivaku bude dodržovat „Kodex chování v bivacích“ a „Pokyny podniku Sachsenforst k chování při pobytu v lese“ a vyvěšený řád bivaku.
 • Sachsenforst může kvůli počasí nebo z nepředvídatelných provozních důvodů uzavřít přístupovou cestu a využití bivaku. Z této skutečnosti ani z jiných omezení neplynou žádné nároky na vrácení zakoupených trekových lístků.
 • Svobodný stát Sasko neručí – pokud je to ze zákona možné - za škody, které vzniknou uživateli bivaku v souvislosti s jeho užíváním.
 • Uživatel bivaku ručí v rámci zákonných ustanovení za všechny jím způsobené škody, které vzniknou saským státním lesům v souvislosti s využíváním bivaku (např. škody na lesních porostech, cestách a zařízení).
 • Přebírá také odpovědnost za škody, které vzniknou v souvislosti s užíváním bivaku třetím osobám, a za uspokojení všech nároků, které by mohly být vzneseny vůči Svobodnému státu Sasko v důsledku povoleného noclehu. Věcné škody je třeba hlásit podniku Sachsenforst.
 • Zásadně platí:
  • Je třeba brát ohled na ty, kteří si chtějí odpočinout, a na všechny ostatní uživatele lesa.
  • V chráněných oblastech podle Saského zákona o ochraně přírody je třeba dodržovat příkazy a zákazy platné pro danou chráněnou oblast včetně případných dodatečných požadovaných povolení pro užívání bivaků.
  • Je třeba dbát pokynů lesníků ohledně ochrany lesa a honitby a autorizovaného správce bivaku ohledně využívání bivaku.
  • V lese platí zákaz rozdělávání ohně a kouření. Zakládat oheň a grilovat je možné pouze na vyhrazených místech. Od 3. stupně nebezpečí požáru platí zákaz rozdělávání ohně i pro povolené ohniště v bivaku Taubenteich.
  • Přestupky podle § 52 saského lesnického zákona mohou být stíhány příslušnou lesnickou správou.

Bivak ZschirnsteinBiwak

Bivak ZschirnsteinBiwak

Bivak ZschirnsteinBiwak

Odpočívadlo ZschirnsteinBiwak se nachází na treku Lesní stezka Labské pískovce v revíru Cunnersdorf mezi Velkým Zschirnsteinem a hranicí. Odpočívadlo bylo v roce 2016 doplněno o přístřešek, který za podpory Saských lesů navrhli a postavili studenti architektury z Technické univerzity v Drážďanech.

Od září 2016 podnik Sachsenforst otevírá odpočívadlo od dubna do října jako bivak na Lesní stezce Labské pískovce. Kolem přístřešku je v této době povoleno postavit až 5 stanů pro dvě osoby od 16 h odpoledne do 10 h dopoledne. Za využití místa se platí příspěvek na údržbu formou trekového lístku.

Bivak Zschirnstein má následující vybavení:

 • přístřešek
 • posezení pro max. 6 osob
 • místo pro max. 5 stanů pro dvě osoby
 • 1 kompostovací toaletu
 • pro orientaci v lese vzít si topografickou mapu regionu národního parku Českosaské Švýcarsko (měřítko 1 : 25.000; ISBN: 978-3-89679-361-4) státního podniku Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.
 • před cestou si zjistit přesné informace a koupit dostatek trekových lístků

Beachte auch ...

Bivak TaubenteichBiwak

Bivak TaubenteichBiwak

Bivak TaubenteichBiwak

Odpočívadlo TaubenteichBiwak se nachází na treku Lesní stezka Labské pískovce v revíru Rosenthal přímo u rybníka Taubenteich blízko hranice. Odpočívadlo bylo v roce 2016 doplněno o přístřešek, který za podpory Saských lesů navrhli a postavili studenti architektury z Technické univerzity v Drážďanech.

Od září 2016 podnik Sachsenforst otevírá odpočívadlo od dubna do října jako bivak na Lesní stezce Labské pískovce. Kolem přístřešku je v této době povoleno postavit až 5 stanů pro dvě osoby od 16 h odpoledne do 10 h dopoledne. Za využití místa se platí příspěvek na údržbu formou trekového lístku.

Bivak Taubenteich má následující vybavení:

 • 2 přístřešky s posezením pro max. 10 osob
 • místo pro max. 5 stanů pro dvě osoby
 • 1 povolené ohniště
 • 1 kompostovací toaletu
 • pro orientaci v lese vzít si topografickou mapu regionu národního parku Českosaské Švýcarsko (měřítko 1 : 25.000; ISBN: 978-3-89679-361-4) státního podniku Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.
 • před cestou si zjistit přesné informace a koupit dostatek trekových lístků

Beachte auch ...

Bivak SpitzsteinBiwak

Bivak SpitzsteinBiwak

Bivak SpitzsteinBiwak

Odpočívadlo SpitzsteinBiwak se nachází na treku Lesní stezka Labské pískovce v revíru Bielatal mezi vrchem Spitzstein a rybníkem Neuteich. Na odpočívadle byl v roce 2018 opraven stávající přístřešek a zařízen pro turisty.

Od 28. dubna 2018 podnik Sachsenforst otevírá odpočívadlo vždy od dubna do října jako bivak na Lesní stezce Labské pískovce. Kolem přístřešku je v této době povoleno postavit až 5 stanů pro dvě osoby od 16 h odpoledne do 10 h dopoledne. Za využití místa se platí příspěvek na údržbu formou trekového lístku.

Bivak Spitzstein má následující vybavení:

 • 1 přístřešek s posezením pro max. 10 osob
 • místo pro max. 5 stanů pro dvě osoby
 • 1 kompostovací toaletu
 • pro orientaci v lese vzít si topografickou mapu regionu národního parku Českosaské Švýcarsko (měřítko 1 : 25.000; ISBN: 978-3-89679-361-4) státního podniku Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.
 • před cestou si zjistit přesné informace a koupit dostatek trekových lístků

Beachte auch ...

Nikolsdorf-Biwak

Nikolsdorf-Biwak

Biwakplatz Nikolsdorf-Biwak

Der Rastplatz Nikolsdorf-Biwak befindet sich im Gelände des Walderlebniszentrums Leupoldishain an der Trekkingroute Forststeig Elbsandstein im Bereich der Nikolsdorfer Wände. Da der Bereich ein wichtiger Etappenort auf dem Forststeig ist, haben wir die Anregung vieler Trekker umgesetzt und im Frühjahr 2019 im Gelände unseres Walderlebniszentrums Leupoldishain einen Biwakplatz für Forststeigtrekker eingerichtet.

Seit 18. April 2019 wird der Rastplatz durch Sachsenforst jeweils von April bis Oktober als Biwakplatz am Forststeig Elbsandstein geöffnet. Im Bereich vor der Biwak-Tafel ist in dieser Zeit das Zelten mit bis zu 5 Zweipersonenzelten in der Zeit von 16:00 Uhr nachmittags bis 10:00 Uhr vormittags gestattet. Für die Nutzung ist ein Pflegebeitrag durch Entwertung von Trekkingtickets zu entrichten.

Wichtige Hinweise:

Der Biwakplatz befindet sich auf dem Gelände unseres Walderlebniszentrums. Bitte nehmt Rücksicht auf Veranstaltungen! Das Walderlebniszentrum dient der Durchführung von waldpädagogischen Veranstaltungen mit Schulklassen, Familien oder anderen Gruppen. Bitte vermeidet die Störung organisierter Veranstaltungen. Beachtet, dass Veranstaltungen auch am Abend stattfinden und es dadurch zu Beunruhigungen kommen kann.

Sollte der Biwakplatz voll belegt sein, könnt ihr beim benachbarten Zeltplatz fragen, ob dort noch ein Platz frei ist.

Der Nikolsdorf-Biwak hat folgende Ausstattung:

 • 1 überdachte Sitzgelegenheiten für bis zu 6 Personen
 • Stellfläche für bis zu 5 Zweipersonenzelte
 • 1 Komposttoilette
 • Wasserentnahmestelle an der Außenseite des Hauptgebäudes

Wir empfehlen ...

 • für die Orientierung im Wald gute Topografische Karten z.B. von Sachsen Kartografie GmbH Dresden mitzunehmen,
 • vor der Tour genaue Informationen einzuholen (siehe Trekkingtour planen) und ausreichend Trekkingtickets zu kaufen!

Beachte auch ...

Biwakplatz Quirl-Biwak

Der Rastplatz Quirl-Biwak befindet sich im Forstrevier Königstein am Kohlweg direkt an der Trekkingroute Forststeig Elbsandstein zwischen dem Tal der Biela und dem Tafelberg Quirl. In Zusammenarbeit mit Architekturstudenten der Technischen Universität Dresden soll hier bis Mitte 2021 zusätzlich auch eine moderne Schutzhütte für Wanderer entstehen.

Seit Juli 2020 wird der Rastplatz durch Sachsenforst jeweils von April bis Oktober als Biwakplatz am Forststeig Elbsandstein geöffnet. Im Bereich vor der Biwak-Tafel ist in dieser Zeit das Zelten mit bis zu 5 Zweipersonenzelten in der Zeit von 16:00 Uhr nachmittags bis 10:00 Uhr vormittags gestattet. Für die Nutzung ist ein Pflegebeitrag durch Entwertung von Trekkingtickets zu entrichten.

Der Quirl-Biwak hat folgende Ausstattung:

 • überdachte Sitzgelegenheiten für bis zu 6 Personen
 • Sitzgelegenheiten für bis zu 6 Personen mit Kochunterlage
 • Stellfläche für bis zu 5 Zweipersonenzelte
 • Komposttoilette
 • pro orientaci v lese vzít si topografickou mapu regionu národního parku Českosaské Švýcarsko (měřítko 1 : 25.000; ISBN: 978-3-89679-361-4) státního podniku Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.
 • před cestou si zjistit přesné informace a koupit dostatek trekových lístků

Beachte auch ...

Zehrborn-Biwak

Zehrborn-Biwak

Biwakplatz Zehrborn-Biwak

Der Rastplatz Zehrborn-Biwak befindet sich im Forstrevier Ottomühle nahe des Bielgrundweges (Markierung »Gelber Strich«) direkt an der Trekkingroute Forststeig Elbsandstein unterhalb der »Grenzplatte«. Ein Bach befindet sich in unmittelbarer Nähe. In Zusammenarbeit mit Architekturstudenten der Technischen Universität Dresden soll hier bis Mitte 2021 zusätzlich auch eine moderne Schutzhütte für Wanderer entstehen.

Seit Juli 2020 wird der Rastplatz durch Sachsenforst jeweils von April bis Oktober als Biwakplatz am Forststeig Elbsandstein geöffnet. Im Bereich vor der Biwak-Tafel ist in dieser Zeit das Zelten mit bis zu 5 Zweipersonenzelten in der Zeit von 16:00 Uhr nachmittags bis 10:00 Uhr vormittags gestattet. Für die Nutzung ist ein Pflegebeitrag durch Entwertung von Trekkingtickets zu entrichten.

Der Zehrborn-Biwak hat folgende Ausstattung:

 • überdachte Sitzgelegenheiten für bis zu 6 Personen
 • Sitzgelegenheiten für bis zu 6 Personen mit Kochunterlage
 • Stellfläche für bis zu 5 Zweipersonenzelte
 • Komposttoilette
 • pro orientaci v lese vzít si topografickou mapu regionu národního parku Českosaské Švýcarsko (měřítko 1 : 25.000; ISBN: 978-3-89679-361-4) státního podniku Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.
 • před cestou si zjistit přesné informace a koupit dostatek trekových lístků

Beachte auch ...

Teiler

Sachsenforst

Lesy Ceske Republiky

Logo Lesy CR

E-Mail: lesycr@lesycr.cz

Webová stránka: lesycr.cz

zpět na začátek stránky