Hlavní obsah

Trekové chaty

Blick in den Wald

V Labských pískovcích (na levé straně Labe) poskytuje SACHSENFORST turistům, kteří putují po Lesní stezce, k přenocování v lese vybrané lesní chaty v době od dubna do října. Trekové chaty nejsou v této době zamčené a lze je po uplatnění trekového lístku jako povinného příspěvku využít. 

eine typische Trekkinghütte

Při využití chaty je třeba respektovat všeobecné pokyny k přespávání v lese (link), kodex chaty, vybavení a podmínky využití.

 1. Sdílej chatu s ohledem na ostatní, udělej místo pro ty, kteří přijdou později, a buď zticha, když ostatní spí. Každý příchozí má nárok na přístřeší až do obsazení všech míst ke spaní. Rodiny s dětmi a dálkoví poutníci mají přednost.
 2. Uplatni a znehodnoť trekový lístek vždy na začátku svého pobytu a zapiš své jméno, bydliště a další cíl do chatové knihy.
 3. Udržuj chatu v čistotě a pořádku. K dispozici máš koště, smetáček, lopatku a kyblík – prosím využij je a nechávej špinavé boty venku (přines si přezůvky). Při odchodu z chaty vždy zavři okna a dveře.
 4. Dávej pozor na plyn při používání plynových vařičů nebo lamp. Při vaření vždy otevři okno nebo dveře, aby mohly unikat nebezpečné výpary oxidu uhelnatého.
 5. Hlídej vařící se vodu/jídlo a nezapomeň přes noc a při odchodu z chaty vypnout plynové vařiče a lampy. Rozděl se o převařenou vodu s ostatními návštěvníky a pomáhej tak šetřit plyn.
 6. Buď opatrný při používání kamen na dřevo a nikdy je nenechávej hořet bez dozoru. Spaluj výhradně suché dřevo a buď opatrný při manipulaci s horkým popelem. Před odchodem se ujisti, že kamna skutečně vyhasla. Používej připravené dřevo šetrně a připrav dřevo pro další návštěvníky.
 7. Odnes si vše, co sis přinesl. Třiď své odpady. Přines si dva pytle, abys mohl roztřídit a potom mimo les vyhodit recyklovatelný odpad a zbytkový odpad/bio. Při pobytu v lese a v přírodě respektuj pravidla chování ve smyslu „Prožít a zachovat přírodu“.
 8. V lese platí zákaz kouření. Oheň a grilování je povoleno pouze na povolených ohništích.
 9. Psi do chaty nesmí a je třeba je uvázat venku.
 10. V lese se pracuje! Dbej pokynů a vždy počítej s překážkami a lesnickými pracemi.
 • Vybavení trekových chat:
 • Místa na spaní jsou často jen dřevěná podložka široká cca. 75 cm na osobu nebo je to půda na spaní.
 • Dešťová voda se sbírá z okapu do vodní nádrže a lze ji využít jako užitkovou vodu. Pitná voda není k dispozici a každý si ji musí přinést sám.
 • V chatě je kniha, do níž se musí uživatelé chaty na začátku pobytu zapsat, aby tak podpořili pátrací a záchranné akce. Podnik Sachsenforst také může díky zápisům vyhodnotit, jak často se chata využívá.
 • Ve většině chat jsou k dispozici svícny, jelikož zde není elektrický proud. Uživatelé chaty si musí vždy přinést svíčku a baterku s sebou.
 • Aby mohli uživatelé chaty udržovat chatu v čistotě a pořádku, jsou tu koště, smetáček, lopatka a kyblík. Prosím využij je.
 • Chaty mají venku kompostovací toaletu. Toaletní papír si musí každý přinést sám.
 • Pro ekologickou likvidaci odpadních vod je před každou chatou venku k dispozici výlevka. Výlevka je určena pouze pro odpadní vodu.
 • Na topení v kamnech v chatě je k dispozici dřevo a vhodné nářadí (sekyra).
 • K likvidaci popela z kamen je venku postavena nádoba na popel.
 • matrace, sprchy, prostěradla a deky: každý si musí donést svou karimatku a spacák.
 • sporák nebo vařič: Pokud budete používat vlastní plynové vařiče, otevřete vždy okna nebo dveře, aby se z chaty mohl vyvětrat nebezpečný oxid uhelnatý!
 • kuchyňské náčiní, hrnce, pánve, příbor nebo potraviny
 • nádoba na odpad a likvidace odpadů: Všechny odpady je třeba opět odnést!
 • toaletní papír není k dispozici!
 • pitná voda a elektřina: Dones si proto pitnou vodu, svíčky, zapalovač a baterku sám.
 • telefon: Myslete na to, že nemusíte mít vždy signál na mobilní telefony. Informujte proto o svém místě pobytu známé a přátele předem.
 • K chatám je možné pouze dojít pěšky nebo dojet na kole. Příjezd autem není povolen.
 • Uživatel chaty odpovídá při svém pobytu sám za organizaci, průběh, pořádek a bezpečnost. Využití chaty je na vlastní nebezpečí!
 • Pobyt na trekové chatě je možný maximálně na jednu noc.
 • Když budete chatu opouštět, zanechávejte ji v čistotě, aby ji další uživatelé našli v pořádku.
 • Uživatel chaty bude dodržovat „Kodex chování v trekových chatách“ a „Pokyny podniku Sachsenforst k chování při pobytu v lese“ a vyvěšený řád chaty.
 • Sachsenforst může kvůli počasí nebo z nepředvídatelných provozních důvodů uzavřít přístupovou cestu a využití chaty. Z této skutečnosti ani z jiných omezení neplynou žádné nároky na vrácení zakoupených trekových lístků.
 • Svobodný stát Sasko neručí – pokud je to ze zákona možné - za škody, které vzniknou uživateli chaty v souvislosti s jejím užíváním.
 • Uživatel chaty ručí v rámci zákonných ustanovení za všechny jím způsobené škody, které vzniknou saským státním lesům v souvislosti s využíváním chaty (např. škody na lesních porostech, cestách a zařízení).
 • Přebírá také odpovědnost za škody, které vzniknou v souvislosti s užíváním chaty třetím osobám, a za uspokojení všech nároků, které by mohly být vzneseny vůči Svobodnému státu Sasko v důsledku povoleného noclehu. Věcné škody je třeba hlásit podniku Sachsenforst.
 • Zásadně platí:
  • Je třeba brát ohled na ty, kteří si chtějí odpočinout, a na všechny ostatní uživatele lesa.
  • V chráněných oblastech podle Saského zákona o ochraně přírody je třeba dodržovat příkazy a zákazy platné pro danou chráněnou oblast včetně případných dodatečných požadovaných povolení pro užívání chat.
  • Je třeba dbát pokynů lesníků ohledně ochrany lesa a honitby a autorizovaného správce chaty ohledně užívání chaty.
  • V lese a v chatě platí zákaz rozdělávání ohně a kouření. Zakládat oheň a grilovat je možné pouze na vyhrazených místech. Od 3. stupně nebezpečí požáru platí zákaz rozdělávání ohně i kamna na dřevo v chatách.
  • Přestupky podle § 52 saského lesnického zákona mohou být stíhány příslušnou lesnickou správou.

Grenzbaude

Aussenansicht der Trekkinghütte Grensbaude

Chata Grenzbaude

Treková chata »Grenzbaude« je stará hraniční bouda, která tu stojí více než 100 let. Ve 2. polovině 20. století byla rozšířena, takže mohla za doby NDR poskytovat nocleh prázdninovým hostům.

Od 1.5.2015 chatu podnik Sachsenforst otevírá vždy od poloviny dubna do poloviny října jako trekovou chatu.

Chata leží v zemských lesích na levém břehu Labe v Saském Švýcarsku mezi rybníkem Taubenteich a místem Hinterer Brand ve výšce asi 430 m v lesním revíru Rosenthal.

Treková chata má následující vybavení:

 • společenská místnost s kamny na dřevo
 • půda na spaní pro 12 osob
 • 15 míst k sezení uvnitř i venku
 • 1 kompostovací toaletu
 • pro orientaci v lese vzít si topografickou mapu regionu národního parku Českosaské Švýcarsko (měřítko 1 : 25.000; ISBN: 978-3-89679-361-4) státního podniku Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.
 • před cestou si zjistit přesné informace a koupit dostatek trekových lístků

Beachte auch ...

Wie finde ich die Trekkinghütte Grenzbaude?

Die Trekkinghütte ist nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad über große Entfernungen auf Waldwegen erreichbar. Eine Anfahrt mit KFZ ist für Besucher nicht gestattet.

Haselmausbaude

Bild der Trekkinghütte

Chata Haselmausbaude

Treková chata Haselmausbaude je stará lesnická chata, která leží v levobřežní části Labských pískovců mezi Cunnersdorfem a českou hranicí jižně od vrchu Buchhübel ve výšce asi 395 m v lesním revíru Rosenthal.

Od 22.9.2017 chatu podnik Sachsenforst otevírá vždy od poloviny dubna do poloviny října jako trekovou chatu.

K chatě mohou dojít milovníci treků za asi 2,5 h z Rosenthalu a asi za 1,5 h z Cunnersdorfu po značených cestách a lesní cestě „Stará Trojka“ (Alte Drei) a doplňuje trekovou chatu Grenzbaude, která je odtud vzdálena asi 45 min.

Treková chata má následující vybavení:

 • společenská místnost s kamny na dřevo
 • půda na spaní pro 8 osob
 • 8 míst k sezení uvnitř i venku
 • 1 kompostovací toaletu
 • pro orientaci v lese vzít si topografickou mapu regionu národního parku Českosaské Švýcarsko (měřítko 1 : 25.000; ISBN: 978-3-89679-361-4) státního podniku Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.
 • před cestou si zjistit přesné informace a koupit dostatek trekových lístků

Beachte auch ...

Wie finde ich die Trekkinghütte Haselmausbaude?

Chata Willys Ruh

Bild der Trekkinghütte

Chata Willys Ruh

Treková chata »Willys Ruh« je stará hraniční bouda, která tu stojí více než 100 let. Ve 2. polovině 20. století byla rozšířena, takže v ní mohlo nocovat i více hostů na honu. Chata byla pojmenována po Willym Müllerovi, který tu byl v 60. letech lesníkem.

Od 1.5.2015 chatu podnik Sachsenforst otevírá vždy od poloviny dubna do poloviny října jako trekovou chatu.

Treková chata leží u vrchu Hühnerberg ve výšce 430 m mezi rybníky Fuchsteich a Taubenteich v lesním revíru Rosenthal.

Treková chata má následující vybavení:

 • společenská místnost s kachlovými kamny
 • 10 míst na spaní v oddělené místnosti
 • 15 míst k sezení uvnitř i venku
 • 1 kompostovací toaletu
 • pro orientaci v lese vzít si topografickou mapu regionu národního parku Českosaské Švýcarsko (měřítko 1 : 25.000; ISBN: 978-3-89679-361-4) státního podniku Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.
 • před cestou si zjistit přesné informace a koupit dostatek trekových lístků

Beachte auch ...

Wie finde ich die Trekkinghütte Willys Ruh?

Chata Rotsteinhütte

Bild der Trekkinghütte

Chata Rotsteinhütte

Treková chata »Rotsteinhütte« je stará lovecká chata, která leží v levobřežní části Labských pískovců východně od Rotsteinu (457 m) a od lesní cesty Winterleite v lesním revíru Rosenthal.

Od 30.6.2016 chatu podnik Sachsenforst otevírá vždy od poloviny dubna do poloviny října jako trekovou chatu.

K chatě mohou dojít milovníci treků za asi 2 h z Rosenthalu nebo z Cunnersdorfu po turistické cestě „Červený pruh“ (Roter Strich). Chata se nachází blízko Rotsteinu a Katzsteinu v atraktivní turistické oblasti Saských lesů v CHKO Saské Švýcarsko.

Treková chata má následující vybavení:

 • společenská místnost s kamny na dřevo
 • 10 míst na spaní ve společenské místnosti a sousední oddělené místnosti
 • 15 míst k sezení uvnitř i venku
 • 1 kompostovací toaletu
 • pro orientaci v lese vzít si topografickou mapu regionu národního parku Českosaské Švýcarsko (měřítko 1 : 25.000; ISBN: 978-3-89679-361-4) státního podniku Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.
 • před cestou si zjistit přesné informace a koupit dostatek trekových lístků

Beachte auch ...

Wie finde ich die Trekkinghütte Rotsteinhütte?

Chata Kamphütte

Bild der Trekkinghütte

Chata Kamphütte

Treková chata »Kamphütte« je stará lesnická chata, která slouží jako revírní stanoviště pro lesnický revír Bielatal. Název chaty vznikl tak, že byla zřízena jako místo k odpočinku a noclehu pro lesní dělníky, kteří pracovali v bývalé lesní školce (Pflanzkamp) v blízkosti.

Od 28. dubna 2018 podnik Sachsenforst otevírá chatu vždy od dubna do října jako trekovou chatu na Lesní stezce Labské pískovce

Chata leží u lesa Niederer Beutwald nad Švýcarským mlýnem ve výšce 405 m mezi mlýnem Ottomühle a osadou Raum.

Treková chata má následující vybavení:

 • společenská místnost s kamny na dřevo
 • 10 míst na spaní v oddělené místnosti
 • 15 míst k sezení uvnitř i venku
 • 1 kompostovací toaletu
 • pro orientaci v lese vzít si topografickou mapu regionu národního parku Českosaské Švýcarsko (měřítko 1 : 25.000; ISBN: 978-3-89679-361-4) státního podniku Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.
 • před cestou si zjistit přesné informace a koupit dostatek trekových lístků

Beachte auch ...

Teiler

Sachsenforst

Lesy Ceske Republiky

Logo Lesy CR

E-Mail: lesycr@lesycr.cz

Webová stránka: lesycr.cz

zpět na začátek stránky